As 'n Bereavement Therapist is ek deel van 'n span wat bedroefdes van regoor die wêreld help om deur hul rouproses te werk. Daarby is ek altyd op soek na nuwe maniere om dit bietjie makliker te maak – nie net vir die bedroefde persoon nie, maar ook vir diegene wat hulle in die eerste dae en weke mag bystaan.  

As hulpmiddel vir die begrafnisondernemer, het ek drie verskillende brosjures ontwerp wat aan hul kliënte uitgedeel kan word, nl. Verlies van ‘n Kind/Loss of a Child, Verlies van ‘n Eggenoot/Loss of a Spouse, en Hantering van Verlies na Selfdood/Dealing with Suicide Loss. Alhoewel genesing geensins ‘n begrip is waaraan gedink word terwyl die begrafnis/ of oudiens beplan word nie, is die inligting op hierdie brosjures bedoel om ‘n ligpuntjie te wees gedurende die routydperk.

Elke brosjure is gedruk op glanspapier, een kant Afrikaans, ander kant Engels en verskaf inligting oor die emosies wat die persoon mag ervaar gedurende ‘n tydperk van akute rou; hoe elke tipe verlies anders as ander ervaar sal word; wat mag help/wat nie help nie, sowel as kontakbesonderhede en ondersteuningsgroepe/webwerwe wat broodnodige bystand verskaf.