Gedurende elkeen se leeftyd sal daar verlies en rousmart wees, maar genadiglik is nie elke verlies traumaties nie. Alhoewel, indien jy sukkel om die dood van iemand te verwerk, vashaak iewers in die proses en nie weet hoe om vorentoe te beweeg is nie, is die boek 'HOOP' spesifiek vir jou geskryf. 
 
Die skryfster, Susanna Moolman, het gevind dat insig en ware hulp nie maklik bekombaar in Suid-Afrika is nie. Hierdie isolasie en moeilike pad het haar hart genoegsaam aangeraak om 'n poging aan te wend om ander se lewens bietjie te vergemaklik. Sy wil die saadjie plant dat daar nie alleenlik 'n moontlikheid is op oorlewing nie, maar die leser voortdurend aanmoedig om deur hierdie verlies te werk en weer as 'n vol-ronde mens aan die lewe deel te neem.
 
Die idee dat "'n ouer nie oor die dood van sy kind kom nie", is verouderd en onwaar. Boonop word dit dikwels gepredik deur mense wat nog nie so 'n verlies aan hul lyf gevoel het nie! Waarom nie die hoop skep dat jy, net soos talle ander ouers, genoegsame geestelike en spirituele groei sal ondervind om te kan se "Ek is waarlik OK!" nie?
 
Ons praat nie hier van liefde nie, maar die bereidwilligheid om die emosionele pyn in die oe te staar, en stadig maar seker daardeur te werk.

Om te leer hoe om deur die rou emosies te werk, is belangrik en 'n lewenslange vaardigheid. Die boek sal jou lei na 'n plek waar jy weer met vertroue op jou voete kan staan, maak nie saak wie of op watter manier jy hierdie dierbare persoon aan die dood moes afstaan nie. Post traumatiese groei is 'n werklikheid en binne elkeen se bereik. Net so is daar vir elkeen lewe na die dood, vir die afgestorwene sowel as die wat agtergebly het.
 
Onderwerpe wat gedek word sluit in : Onbeantwoorde Vrae;  Is die Dood van 'n Kind Werklik Anders;  Selfdood of Geweldadige dood;  Trauma en Post Traumatiese Stresversteuring;  Woede en Depressie;  Lewe na die Dood.
 
 
 
Die skryfster van die boek 'HOOP', Susanna Moolman, se seun en jongste kind, het in 2012 sy eie lewe geneem. Die wete dat iemand so min hoop vir homself het, en nie 'n pad deur sy lewensomstandighede kan vind nie, veroorsaak dat selfdood 'n unieke tipe rouproses is. Dit sny diep en is uiters traumaties. Dit mag dalk net wees omdat Susanna soveel energie moes insit om heling te ervaar, dat sy buitengewone geestelike groei ondervind het, en dit graag met ander deel. 
 
Susanna werk ook as Bereavement Therapist, spesifiek met Suicide Loss Survivors.
 
 
 
 **********
 
 

During every person's lifetime there could be multiple occasions of loss and grief, but thankfully not every loss is traumatic. Although, if you're struggling to process someone's death, stuck somewhere in the process and do not know how to move forward, the book "HOOP" is written specifically for you.

To her surprise the writer, Susanna Moolman, found that there isn't a lot of insightful guidance available in South Africa. Mostly people want to treat a traumatic loss the same as a natural death, leaving a person facing explosive emotions and/or PTSD on their own. This isolated and difficult road has touched her heart enough to make an effort to make others' lives a little easier. She wants to plant the seed that there is not only a possibility of survival, but constantly encourage the reader to work through his/her loss, so that he/she can participate fully in life once again.

Then, the idea that a parent cannot work through the loss of his/her child is outdated, and often prophesized by somebody who haven't dealt with this kind of loss personally. Why not learn that there is hope for each of us and that you can experience enough spiritual and spiritual growth to say "I am living a productive life in spite of the death of my child!"?

To learn how to deal with these raw emotions is a life-long skill. This book will guide you to a place of healing - it does not matter who you have lost, or how traumatic the event was. Post traumatic growth is a real possibility within reach of every single person willing to work through and deal with their loss.

Topics covered in this book includes : Unanswered Questions, Is the Death of a Child Really Different, Suicide and Traumatic Death, PTSD, Anger and Depression, Life after Death.

 

Susanna Moolman's son died by suicide early 2012. The knowledge that any person can have so little hope for himself and/or a future that he is willing to end his life, causes the grieving process after a successful suicide attempt to be unique. Susanna has put a lot of energy into her own healing process and feels called to help others find their way to emotional and spiritual growth too.

Susanna also works as a Bereavement Therapist, more specifically with suicide loss survivors.

 

Please note that this book is currently available in Afrikaans only.